Розклад занять

 

Дисципліни кафедри викладаються на 2, 3, 4, 5 та 6 курсах. Програма дисципліни структурована на модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТ8 – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).
Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів.

Розклад занять на осінній семестр 2012-2013 уч.рік